•  
Did you like the game?
Description:
נסו לברוח מהבסיס הצבאי בו אתם שבויים תוך כדי שאתם עוקפים את מנגנוני ההגנה ומתגנבים מתחת לאפם של השומרים.
Controls:
חיצים כדי לזוז, חץ למעלה כדי לקפוץ, חץ למטה כדי להתכופף, מקש Z כדי לגרור פריטים או להפעיל דברים

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)